Kopírování něco stojí! Výzkum srovnal sazebníky úřadů.

Až 50 Kč za jednu A4 nebo 800 Kč za hodinu vyhledávání. Jak odhalil unikátní průzkum Informace za zlato, za poskytnutí informací na některých úřadech občan zaplatí tučnou sumu.

Průzkum, který provedlo Občanské sdružení přátelé Račetic a okolí, prověřil informační ceníky 6580 úřadů - obecních i krajských. Jejich srovnání najdete na stránkách www.infozazlato.cz.

Sdružení provedlo kontrolu u 6580 subjektů, které mají povinnost sazebník úhrad za poskytování informací zveřejnit na svém webu. Z tohoto počtu zveřejňuje sazebník pouze 1658 subjektů. Realizátory průzkumu překvapil rozptyl nákladů, které u některých subjektů výrazně převyšují ceny, za které nabízejí služby tisku a kopírování podnikatelé. To je zvlášť zarážející, když si uvědomíme, že povinné subjekty nesmějí na poskytování informací vydělávat.

Jiří Knitl, manažer Fondu Otakara Motejla, který projekt podpořil, věří, že srovnání sazebníků povede ke změně přístupu: “Data mají největší hodnotu ve chvíli, kdy je můžeme porovnat mezi sebou. Výzkum odhalil, že někde by si za poskytnutí několika A4 chtěli nejspíš rovnou pořídit novou tiskárnu. Snad se společně podaří jejich přístup změnit.”

Povinné subjekty přitom za informace poplatek žádat nemusejí, jsou pouze oprávněny žádat úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Mohou také žádat za mimořádně rozsáhlé vyhledávání. Přestože podle Infozákona mají subjekty povinnost sazebník zveřejnit, například většina obcí v současné chvíli žádný nemá. V takovém případě se ovšem vystavují následku v podobě ztráty práva na úhradu.

Náš expert Oldřich Kužílek považuje přístup subjektů za nepřijatelný: "Na poradnu Otevřené společnosti Otevrete.cz se často obracejí občané, po kterých úřad požadoval nepřiměřenou úhradu. Přemrštěné částky v sazebnících fakticky znemožňují realizaci práva občanů na informace. Za ideální považujeme, když subjekty zveřejní sazebník, ale informace dle možností a do určitého rozsahu poskytují bezplatně."

Realizátor projektu provedl mravenčí práci a získal data, která je třeba dále analyzovat a řešit jejich příčinu.

Pište nebo zavolejte

Doručovací adresa

 • Otevřená společnost,o. p. s.
 • Uruguayská 178/ 5
 • Praha 2, CZ-120 00

 Mapa


 

Fakturační údaje

 • Otevřená společnost,o. p. s.
 • Prokopova 9
 • Praha 3, Žižkov, CZ-130 00
 • IČO: 25737431
 • DIČ: CZ 25737431
 • ID datové schránky: w5fuinm

Organizace je zapsaná v rejstříku Obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka č. 96.

 

Naše logo ke stažení

Bankovní údaje

 • Raiffeisenbank, a.s.
 • Č. účtu:
  5021018050 / 5500

Dar můžeme přijmout, pouze pokud uvedete vaše celé jméno a adresu.

 • SWIFT/B.I.C.:
  CZ89 5500 0000 0050 2101 8050

 


 

​