Analýza pocitu bezpečí obyvatel v okolí metra Háje: 20 % se místu raději vyhne

Otevřená společnost ve spolupráci s Antropictures z. s. provedla v březnu 2015 výzkum subjektivního pocitu bezpečnosti obyvatel v okolí stanice metra Háje v Praze 11. Cílem bylo zhodnotit, jak se lidé cítí v oblasti tzv. „rampy“, neoficiálního nákupního střediska v lokalitě.

Výsledkem analýzy je lokalizování subjektivně zažívaného nebezpečí v prostoru „rampy“ Háje na mapě, zhotovení mapy pocitu zanedbanosti a také mapy výskytu skupin obyvatel, které respondenti vnímají jako riziko pro svou bezpečnost. Vznikly tak tři mapy, které se v zásadě kryjí co do intenzity výskytu subjektivně prožívaného ohrožení. Výsledky na nejfrekventovanějších místech nepřekvapily. Zajímavé výstupy ale přinesla analýza okolních propojovacích podchodů, které jsou vnímány značnou částí respondentů jako rizikové i v denních hodinách. 

Výzkum ukázal, že více než 95 % obyvatel se v oblasti okolí metra Háje pohybuje převážně přes den. 80 % oslovených se cítí na tomto místě bezpečně.

Mapa vnímaných bezpečnostních rizik

30 % z celkového počtu respondentů vnímá jako zanedbanou celou oblast „rampy“ či obchodního centra, aniž by vidělo rozdíl mezi jeho jednotlivými částmi. To je skoro třetina oslovených. Pouze 6 % ovšem považuje celou oblast za celkově rizikovou pro svou osobní bezpečnost, což je nepoměrně nižší číslo než u zanedbanosti prostoru. Častokráte byly respondenty z hlediska bezpečnosti zmiňované herny, „nonstopy“, hospody obecně, kino  Galaxie a překvapivě i dětské hřiště u kina Galaxie. Z dotazníků ovšem nelze odhadnout, zda se jedná o pobočný efekt blízkosti kina a herny, či se jedná o místo výskytu sociopatologických jevů.

Mapa vnímání zanedbanosti místa

20 % z celkového počtu dotázaných pak aktivně mění svou trasu při průchodu oblastí obchodního centra s ohledem na svou bezpečnost, a to i za denního provozu. 80 % nevnímá významnější riziko. Mezi další riziková místa patří především zastávka autobusu na Opatovské ulici, pošta, oblast kolem supermarketu Albert (náměstí), a průchod u Penny marketu.

Ve všech směrech je z hlediska ohrožení konkrétními skupinami viděno náměstí před Albertem – 45 celkových výskytů v dotazníků. Následně východní část u pošty – 20 výskytů. Dále pak u dětského hřiště sousedícího s kinem Galaxie – celkem 8 výskytů. Kino Galaxie je velmi konkrétní bod při definování výskytu nebezpečných skupin, i když má celkově pouze tři výskyty; je to místo, které nepodléhá percepci transitujících občanů tak jako třeba náměstí.

Mapa výskytu skupin obyvatel vnímaných jako hrozba pro osobní bezpečnost

Z odpovědí je jasné, že místo je oslovenými respondenty využíváno velmi instrumentálně. Drtivá většina zde netráví volný čas. Jen 11 % všech respondentů uvedlo, že sem chodí za nějakým druhem zábavy či odpočinku. Naopak 66 % respondentů uvedlo nakupování jako hlavní účel jejich návštěvy celého místa.

Stáhněte si publikaci s výsledky výzkumu

 

Ondřej Skalník, koordinátor policejního programu

Pište nebo zavolejte

Doručovací adresa

 • Otevřená společnost,o. p. s.
 • Uruguayská 178/ 5
 • Praha 2, CZ-120 00

 Mapa


 

Fakturační údaje

 • Otevřená společnost,o. p. s.
 • Prokopova 9
 • Praha 3, Žižkov, CZ-130 00
 • IČO: 25737431
 • DIČ: CZ 25737431
 • ID datové schránky: w5fuinm

Organizace je zapsaná v rejstříku Obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka č. 96.

 

Naše logo ke stažení

Bankovní údaje

 • Raiffeisenbank, a.s.
 • Č. účtu:
  5021018050 / 5500

Dar můžeme přijmout, pouze pokud uvedete vaše celé jméno a adresu.

 • SWIFT/B.I.C.:
  CZ89 5500 0000 0050 2101 8050

 


 

​