Gamifikací k inkluzi

V letech 2018-19 jsme spolupracovali na mezinárodním projektu s neziskovými organizacemi z Maďarska, Kypru a Bulharska s cílem vytvořit metodologii detektivních her se sociálním přesahem. 


V každé zemi vznikla detektivní zážitková vzdělávací hra na důležité společenské téma. Metody zpracování jednotlivých her se lišily a rozmanitá byla i zpracovávaná témata, mezi které patřilo uprchlictví a předsudky vůči migrantům, předsudky vůči Romům, život lidí se zrakovým znevýhodněním, meziskupinové vztahy a soužití. Společné projektu pak bylo směřování aktivit – hrou a prožitkem podnítit k přemýšlení nad aktuálními společenskými problémy.


V rámci projektu vznikla metodologie her, kterou si můžete přečíst v češtině a pro inspiraci i popis české Romeo a Julie z Holešovic, která se odehrála na různých místech Prahy 7. Na jaře 2019 jsme hru pilotovali a na podzim představili i zahraničním kolegům, kteří přijeli do Prahy na mezinárodní workshop. 

Ke stažení

Kompletní výstupy projektu i za další země jsou k dispozici zde: http://autonomia.hu/en/programok/szemleletformalo-nyomozojatekok/ 

Více informací: info@osops.cz