Oldřich Kužílek

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy a ochranu soukromí

Jako spoluautor zákona o svobodě informací z roku 1999 jsem nikdy neztratil zájem pomáhat občanům, aby se práva na informace domohli, a úřadům a institucím zlepšovat svou práci. Otevřenost úředníků a politiků nejen v lejstrech, ale i v mysli, transparentnost jejich rozhodování a současně zájem i účast občanů na věcech veřejných jsou podmínkou občanské společnosti v demokratickém právním státu.