Petra Jelínková

Petra Jelínková

Koordinátorka programu Prosazování genderové rovnosti

Pracuje v Otevřené společnosti od roku 2018. Vedle koordinace aktivit projektů zaměřených na rovnost žen a mužů působí jako genderová analytička. Absolvovala sociologii a mediální studia na FSS MU, dále studovala překladatelství a tlumočnictví na FF UK. Má pracovní zkušenosti z občanského sektoru. Oblasti genderové rovnosti a diverzity na pracovišti se věnovala také v mezinárodních korporacích a v kanceláři místostarosty pro sociální a bytovou politiku MČ Praha 3. Kromě toho se specializuje na propojování ekologických a genderových témat.